پرسش های متداول

نوشته شده توسط مدير ارشد on . Posted in عمومی

در صورتی که سوال یا پاسخ شما در این قسمت یافت نشد . می توانید سوالات تخصصی و غیر تخصصی خوددر قسمت پشتیبانی مطرح کنید تا پاسخ آنها را دریافت کنید در صورتی که سوال شما توسط دیگر عزیزان نیز مطرح شود آنرا در این قسمت نیز اضافه خواهیم کرد . توجه داشته باشید اگر پاسخ خود را دریافت نکردید می توانید از قسمت ارتباط با ما نیز استفاده کنید