نرم افزار میلان متره با محتویات ذیل فراهم شده است :

 

-  کلیه فهارس منتشره سال 1399 و قبل از آن

 

- شاخص های قطعی سه ماهه اول و دوم سال 1398 و قبل از آن

 

- نرخ فولاد و سیمان نیمه اول سال 1398 و قبل از آن 

 

جهت دریافت با شماره تلفن شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

 
  

اخبار

Warp Theme Framework

نوشته شده توسط مدير ارشد on . Posted in داخلی

Warp Theme Framework

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.